محمود راکرز چهارشنبه 23 مهر 1393 06:30 ب.ظ نظرات ()


اشعار زیبا


ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق

برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت


اشعار زیبا


برسان بندگی دختر رز گو به درآی

که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست

جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت


اشعار زیبا


شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت


اشعار زیبا


چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد

طالع نامور و دولت مادرزادت


اشعار زیبا


حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

اشعار زیبا

اشعار زیبا