محمود راکرز دوشنبه 26 آبان 1393 11:03 ق.ظ نظرات ()


پیامک و اس ام اس حسرت


زندگی یعنی نخواسته به دنیا آمدن مخفیانه گریستن

و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمی پذیرد سوختن


پیامک و اس ام اس حسرت


داغ حسرت سوخت جان آرزومند مرا

آسمان با اشک غم آمیخت لبخند مرا

در هوای دوستداران دشمن خویشم رهی

در همه عالم نخواهی یافت مانند مرا


پیامک و اس ام اس حسرت


هیچ وقت حسرت سه چیز رو نخور!

تیپ ؛ قیافه ؛ شخصیت

ما که داریم به کجا رسیدیم


پیامک و اس ام اس حسرت


دیر امدی باران تمام وجودم

در حسرت نداشتنت خشکید

دیر امدی


پیامک و اس ام اس حسرت


کودکیم را گرفتی به من جوانی دادی

عقلم را گرفتی به من عشق دادی

عشقم را گرفتی به من تنهایی دادی

خنده هایم را گرفتی به من غم دادی

آرزوهایم راگرفتی حسرت را به من دادی


پیامک و اس ام اس حسرت


روزها به سرعت میگذرند و من همچنان در حسرت دیدار تو هستم

کاش میشد روزها را متوقف کرد


پیامک و اس ام اس حسرت


در حسرت یک ناله ی مستانه بمردیم

ویران شود این شهر که میخانه ندارد

در حسرت یک عشق صمیمانه بمردیم

ویران شود این دل که معشوق ندارد


پیامک و اس ام اس حسرت


دلم بهانه میکند طلوع دیدن تو را

تا به کجا دلم کشد حسرت دیدار تو را


پیامک و اس ام اس حسرت


حسرت یعنی تو

یعنی با اینکه کنارم هستی داشتنت را ارزو میکنم


پیامک و اس ام اس حسرت


او رفت و من در حسرت نگاهی پر راز ماندم ماندم

تا بیاید و پاسخ دهد چرا چرا تنهایم گذاشت

در حسرت پرسیدن این سوال هم ماندم

اس ام اس حسرت

پیامک و اس ام اس حسرت