محمود راکرز پنجشنبه 13 شهریور 1393 02:23 ب.ظ نظرات ()


اشعار جدید و اشعار زیبا


سال ها دویده ام …

با قلبی معلق و پایی در هوا

دیگر طاقت رویاهایم تمام شده است

دلم رسیدن میخواهد !


اشعار جدید و اشعار زیبا


هی رفیق !

بدون چتر کنارم قدم نزن ، خیس دلتنگی هایم میشوی

دنیای من ابری تر از آن است که فکرش را میکنی


اشعار جدید و اشعار زیبا


مریضم . . .

چشمهایم درد می کند . . .

تب دارم . . .

اینهمه صغری کبری چیدن نمیخواهد

تو نیستی

دارم می میرم !


اشعار جدید و اشعار زیبا


تو از یک راه رفته ای اما دل من …

هزار راه می رود برایت


اشعار جدید و اشعار زیبا


سرگیجه بهانه بود ، میخواستم با تمام وجودم احساس کنم تکیه گاهمی !


اشعار جدید و اشعار زیبا


خیلی دلتنگتم ، اما …

نمیدانم “خیلی” را چگونه بنویسم که “خیلی” دیده شود


اشعار جدید و اشعار زیبا


مرا در آغوشت بفشار

بگذار دل ضعفه بگیرم

از اینهمه عاشقانه های محکم ِ تو . . .


اشعار جدید و اشعار زیبا


به سلامتی اونی که وقتی میدونه رو چیزی حساسی یا از کاری بدت میاد

حواسش هست که ناراحتت نکنه !


اشعار جدید و اشعار زیبا


دلم از درد دنیا تنگ تنگ است

چرا درها به رویم سنگ سنگ است

در این دنیا ندیدم روز خوبی

چقدر رفتن از این دنیا قشنگ است

اشعار زیبا

اشعار جدید و اشعار زیبا


کاش میدانستم چطور به صبح برسانم تمام شبهایی را که با رفتنت یلدا شدند


اشعار جدید و اشعار زیبا