محمود راکرز یکشنبه 16 شهریور 1393 08:52 ق.ظ نظرات ()


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا . . .

عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی . . .

و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی . . .


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه

بیائید تا هستیم همدیگر را لمس کنیم، سنگ قبر احساس ندارد . . .


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده را

بسته شدن روزنه های امید ذکر کرد . . .


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


“عشق” یعنی :اختیار بدی که نابودت کند

اما

“اعتماد” کنی که این کار را نمی کند . . .


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


حیف که روی تو غیرت دارم

وگرنه از همین سطر روسریت را برمیداشتم

تا همه ببینند چه خیالی بافته ام از موهایت . . .


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


” سکوت “

خطرناکتر از حرفهای نیشدار است

کسی که سکوت میکند ،

روزی

” سرنوشت “

حرفهایش را به شما خواهد گفت


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


آنقدر جای تو خالیست

که هیچ گزینه ای آن را پر نمیکند حتی تمام موارد . . .


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


شادی هایم هدیه به تو

کم بودنش را بر من خرده مگیر

این تمام سهم من از دنیاست . . .


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه

از استادى پرسیدند: آیا قلبى که شکسته بازهم میتواند عاشق شود ؟

استادگفت :بله

پرسیدند : آیا شما  تا کنون از لیوان شکسته اب خورده اید؟

استادپاسخ داد :آیا شما به خاطر لیوان شکسته از آب خوردن

دست کشیده اید!؟


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


نه سرو و نه باغ و نه چمن می خواهم

نه لاله نه گل نه نسترن می خواهم

خواهم ز خدای خویش کنجی خلوت

من باشم و آن کسی که من می خواهم . . .

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه