محمود راکرز چهارشنبه 12 شهریور 1393 11:57 ق.ظ نظرات ()


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه و عارفانه


اگه یه روز یکی با همه ی قلبش دوست داشت

حواست باشه

تو خاص نیستی

اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض

مواظبش باش . . .


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه و عارفانه


نمى دانم چه رابطه ایست ؟

بین نبودنت با رنگ ها

دلتنگ تو که میشوم

زندگى ام سیاه مى شود !


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه و عارفانه


آدمایی که عشقشون رو مثل کانال تلویزیون عوض میکنن

آخرش باید بشینن برفک تماشا کنن !


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه و عارفانه


بگذار سر به سینه ی من تا بگویمت

اندوه چیست ؟ عشق کدام است ؟ غم کجاست ؟

بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان

عمریست در هوای تو از آشیان جداست . . .


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه و عارفانه


تو رگ شوخی ات با دیگران گُل می کند

و من رگ غیرتم باد !

عجب

نمی دانستم رگها هم قدرت انتخاب دارند . . . !


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه و عارفانه


از همان روزی که “پایت” را از زندگی ام پس کشیدی

زندگی ام دگر “پا” نگرفت !


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه و عارفانه


غیر از “مرگ”

چیز دیگری جدایمان نمی کند

این قرار ِ اول من و تو بود

بعد ، ما “جدا” شدیم

“مرگ” “دیر” کرده بود . . .


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه و عارفانه


بیچاره گل فروش

تنها کسی است که ، وقتی با گل وارد خانه میشود همه غمگین میشوند . . .


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه و عارفانه


خاک بر سرِ تمامِ این کلمات

اگر تو از میانِ تمامشان

نفهمی من دلتنگم . . . !

اشعار زیبا

اشعار زیبا و اشعار عاشقانه و عارفانه


هرگز تمامت را برای کسی رو نکن

بگذار کمی دست نیافتنی باشی

آدمها تمامت که کنند، “رهـــــایت” می کنند . . .


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه و عارفانه