محمود راکرز جمعه 24 مرداد 1393 07:33 ب.ظ نظرات ()
عکس های لو رفته گل پاد زهر

تو کوهستان های ماساچست بودیم که ناصر رو مار نیش زد نادر خیلی با ناصر لج بود و هیچ حرکتی برای بهبوداین بنده خدا نکرد و من مجبور شدم تمام کیسه چای سبزم رو خالی کردم و همه چای سبز رو دم کردم و دادم به ناصر تا ارامشی به دست بیاره تا ما بتونیم حرکتی کنیم ولی به جز یک قالب صابون چیز دیگه ای نداشتم و بردمش کنار یه چشمه با صابون بادام بهدیس جای نیش رو شستم تا بهتر بشه ولی نشد منم امیدی به زنده بودن نادر نداشتم که تو عکس های دوربین نادر چند عکس دیدم که توجهم رو جلب کرد کلی عکس های خفن از محل هایی که رد شده بودیم گرفته بود و عکس هاش واقعا قیمتی بودن و همه مجله های بزرگ برای خریدشون مطمئنا پول خوبی می دادن و چند ساعتی گذشت

عکس های لو رفته

 و من عکس های لو رفته یک گل رو دیدم که پاد زهر بود سریع یقه نادر رو گرفتم و گفتم لعنتی این گل کجاست و به زور راضیش کردم محل گل رو نشونم بده و منم حمله کردم به سمت کوهستان و رفتم چند جتای خطرناک عبور کردم و تونستم گل پادزهر رو بیارم داشتم بازمی گشتم که یه مار هم منو نیش زد و سریع رفت لابلای بوته ها با داس زدم تو بوته ها پدرش ر سگ کردم و پاد زهر رو زدم به پام و خوب شدم و چند تا عکس هم از مناظر اطرافم گرفتم ولی وقتی برگشتم دیدم نادر گفت ااااا و مرد خخخخخخخ